บูม วิตามินซี เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส

เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส

บูมวิตามินซี เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส

Immunity is your best self defence
ภูมิคุ้มกันเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุด

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System)

มี Vitamin C และ Zinc (สังกะสี) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา

» Vitamin C มีส่วนสำคัญในภูมิคุ้มกันด่านแรก
เมื่อมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเข้ามา จะช่วยกำจัดเชื้อโรคได้
แบบไม่เฉพาะเจาะจง ช่วยจัดการควบคุมเชื้อไวรัสให้
เพิ่มจำนวนได้ช้าลง รอเวลาให้ภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะ
เจาะจง (Antibody) ออกมาจัดการกับไวรัสให้ถูกทำลายได้

» Zinc (สังกะสี) มีส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน Antibody

ทั้ง Vitamin C และ Zinc จึงต้องทำงานร่วมกันในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อไวรัสได้ดี


● Boom Collagen Plus บูมคอลลาเจน
มีทั้ง Vitamin C และ Zinc ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกัน และมี Resveratrol มีคุณสมบัติ Anti-viral (กำจัดเชื้อไวรัส)

ส่วนประกอบที่มี Vitamin C
» Ascorbic Acid (Vitamin C)
» สารสกัดจากโรสฮิป
» สารสกัดจากอะเซโรล่าเชอรี่
» Strawberry Powder
» สารสกัดส้มสีเลือดจากอิตาลี (Red Orange Extract)
» สารสกัดส้มซัทสึมะ จากญี่ปุ่น (Citrus Aurantium Extract)
» Cranberry Powder
» Raspberry Powder
» Blueberry Powder
» Goji Berry

จุดเด่น : มี Zinc ที่ช่วยเสริมสร้าง antibody จัดการกับ
เชื้อแบคทีเรียและไวรัสเฉพาะเจาะจงได้ดี และมี Galacto-
oligosaccharide  เป็น prebiotic ที่เป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรีย
ชนิดดี (probiotic) ช่วยเพิมจำนวน probiotic ซึ่งมีส่วนสำคัญที่
จะช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ไม่ทำงานสับสนไปโจมตี
เนื้อเยื่อดี เช่น ปอด ป้องกันการเกิดอาการอักเสบรุนแรง


● Boom Gluta Shots มีส่วนประกอบที่มี Vitamin C สูง
และมี Citrus Bioflavonoids ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ให้วิตามิน C ทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
และมี Resveratrol มีคุณสมบัติ Anti-viral (กำจัดเชื้อไวรัส)

ส่วนประกอบที่มี Vitamin C
» Ascorbic acid (Vit. C, กรดแอสคอร์บิก)
» Sea buckthorn powder
» Gac extract มีวิตามินซีมากกว่าส้ม 40 เท่า
» Citrus aurantium extract มี Citrus Bioflavonoid และวิตามิน C

จุดเด่น : มีวิตามิน C สูงมากที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ด่านแรก ช่วยควบคุมไม่ให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนเร็วระหว่าง
รอให้ร่างกายสร้าง antibody มาจัดการกับไวรัส และมี
FIR Glutathione Complex ที่ดูดซึมได้ดีกว่า 2.5 เท่า (250 %)
มีคุณสมบัติช่วยทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด่านแรกและ antibody

มีการศึกษาพบว่า Glutathione มีส่วนสำคัญในการ
ยับยั้งขบวนการเพิ่มจำนวน (Replication) ของไวรัส
มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพ T Cell ซึ่งเป็น Antibody
และช่วยป้องกันการอักเสบของปอดจาก “cytokine storm”
จึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน


● Boom Collagen Plus มีส่วนประกอบของ
1. L-Glutathione
2. L-Cysteine
L-Glutamine
Glycine
ทั้ง 3 กรดอะมิโน ที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง
Glutathione ในร่างกาย

● Boom Gluta Shots มีส่วนประกอบของ
1. L-Glutathione อยู่ในรูป FIR Glutathione Complex
ซึ่งดูดซึมและเห็นผลได้ดีกว่า Glutathione ธรรมดา
ถึง 250 %
2. L-Cysteine
L-Glutamine
Glycine
ทั้ง 3 กรดอะมิโน ที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง
Glutathione ในร่างกาย

บูม คอลลาเจน Boom Collagen Plus และ บูม กลูต้า Boom Gluta Shots
จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันป้องกันในการป้องกันไวรัส

และมีการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้ถึง 70-80 %
โพรไบออติก (Probiotic) หรือแบคทีเรียชนิดดีที่ลำไมีส่วนช่วย
ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นได้ โดยขณะที่ย่อยอาหารพรีไบออติก
(Prebiotic) จะเกิดสาร Butyrate ซึ่งช่วยปรับสมดุลของ
ภูมิคุ้มกันกันโดยเฉพาะ Antibody ให้ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart